Klik - her - eller under teksten for at komme videre.
Ang. brug af Folkestedet.

Når du låner et lokale på Folkestedet - og evt. gør brug af AV-udstyr.

Adgang
Hoveddøren er på hverdage åben kl. 8:00-16:00 (fredag til kl. 15:00).
Herefter åbnes med nøglekort. Før kortet én gang foran kortlæseren, gå ind inden 5 sekunder, og døren låser automatisk efter dig.
Før roligt kortet to gange foran kortlæseren, og du slår låsen fra. Husk da, at føre kortet roligt to gange foran kortlæseren når du forlader stedet for at låse døren. Døren er låst når der ikke er grønt lys i kortlæseren.
Check venligst, at døren herefter er låst.

Lys
Er der mørkt i den nye del når du kommer, tændes lyset i højre side af receptionsskranken. Her bedes du også slukke lyset, hvis din forening er den sidste der forlader huset.

Borde og stole
Borde aftørres efter brug, og borde og stole placeres som angivet på lokaleoversigten (i lokale 1.1 + 1.2). I de øvrige lokaler stilles borde og stole så det ser pænt ud.

Gulv
Har I spildt vådt eller tørt, bedes I feje eller tørre op efter jer.

Klude, kost, affaldssække, poser og fejebakke
Klude, kost affaldssække, poser og fejebakke findes i Te-køkkenet i den gamle del ved elevatoren og i Te-køkkenet på 1. sal i den gamle del.

Affald
Flasker skal I tage med jer. Skift sæk/pose og smid den i en affaldscontainer for restaffald for enden af huset ved P-pladsen. Nøglen til containerne hænger under receptionen.

Opvask
Har I selv lavet kaffe/te eller mad, skal I selv vaske op i det køkken I har brugt.
Stil vaskemaskine på "Hurtig", så tager det ca. 20 min. I skal vente på den bliver færdig og stille tingene på plads hvor I har taget dem (se skilte i køkkenet).
Har I købt jeres ting i Caféen, stilles servicen på et rullebord foran Caféen.

Ang. udlån af AV-udstyr i Folkestedet

Parkering: 

Parkeringspladsen udenfor Folkestedet er forbeholdt brugere af husets foreninger og klubber. Biler med blåt handicapskilt kan parkere frit på husets parkeringsplads, alle andre skal have parkeringskort for at holde der.
- Der er mulighed for fri parkering på parkeringspladsen ved det grønne område i krydset mellem Carl Blochs Gade og Thorvaldsensgade.
- Der er 2 timers parkering i de nærliggende sidegader ved at stille p-skiven.
- Der er betalingsparkeringspladser ved Godsbanen skråt overfor huset.

 Parkeringskort:
-Hver forening/klub kan få max. 3 parkeringskort udleveret pr. gang.
-Ved bestyrelsesmøder kan der max. udleveres 1 parkeringskort pr. gang.
-Ved undervisning kan der max. udleveres 1 parkeringskort pr. gang.  
P-tilladelserne må kun bruges til parkering i forbindelse med aktivitet på Folkestedet.
Ved misbrug inddrages kortet.

Se en lille video omkring parkeringsforholdene ved Folkestedet: https://vimeo.com/88470111